DOKUMENTACJA

Czuwamy nad całym procesem przygotowania dokumentacji i pomagamy nią zarządzać. Nadzorujemy realizację praktyk. Dodatkowo, dbamy o to, by każdy student otrzymał zaświadczenie udziału w praktykach.