DOKUMENTACJA

Przeprowadzamy cały proces związany z przygotowaniem dokumentacji. Pomagamy zarządzać dokumentacją i nadzorujemy proces realizacji praktyk podczas całego okresu ich trwania. Dodatkowo dbamy o to, aby każdy student otrzymał zaświadczenie o odbyciu praktyki.