KURSY NAUCZYCIELSKIE

Oferujemy szeroką i zróżnicowaną gamę szkoleń skierowanych do kadry nauczycielskiej. Nasze kursy przeznaczone są w szczególności dla wszystkich, którzy chcą zaktualizować swoją wiedzę w wielokulturowym środowisku. Prowadzone są przez ekspertów z praktycznym i interaktywnym podejściem.

Kurs gastronomiczny

CEL KURSU:

 • Poznanie kuchni hiszpańskiej.
 • Poznanie regionalnych produktów: ryb, owoców morza, oliwek, warzyw, owoców oraz poznanie metod ich przygotowywania i obróbki.
 • Nauka przygotowywania typowych dań kuchni hiszpańskiej.
 • Nauka zrównoważonego i ekologicznego gotowania.

Kurs ekologiczny

CEL KURSU:

 • Zwiększenie świadomości uczestników na temat wyzwań środowiskowych stojących przed planetą.
 • Zwiększenie wiedzy na temat różnorodnych strategii, narzędzi i procesów dotyczących zrównoważonego rozwoju.
 • Identyfikacja nowych trendów w celu promowania ekologicznego podejścia do życia.
 • Aktywne zaangażowanie uczestników poprzez współtworzenie pomysłów na wprowadzenie tych tematów do szkoły.

Kurs AutoCAD

W czasie kursu uczestnicy opanują poniższe zagadnienia:

 • Praca z obszarem rysunku, różnymi układami jednostek i współrzędnych.
 • Wygląd i sposób użycia interfejsu programu.
  Zarządzanie różnymi typami plików AutoCAD i sesjami roboczymi.
 • Tworzenie prostych geometrii.
 • Tryby selekcji i operacji modyfikacyjnych.
 • Badanie i zmiana właściwości obiektów.
 • Zarządzanie rysunkami za pomocą warstw.
 • Nauka skomplikowanych geometrii i ich modyfikacji.
 • Tworzenie, używanie i zarządzanie blokami i atrybutami.
 • Wstawianie obiektów rysunkowych, plików, obrazów i obiektów poza programem.
 • Drukowanie rysunków – style skali i ścieżki.

Kurs Adobe Photoshop

CEL KURSU:

 • Używanie Adobe Photoshop jako oprogramowania do generowania grafiki komputerowej.
 • Łączenie technik graficznych.
 • Używanie narzędzi zaznaczania krawędzi, w celu izolowania i edytowania części obrazu.
 • Tworzenie podstawowych kształtów i projektów oraz kolorowanie ich różnymi metodami.
 • Konfiguracja i używanie warstw i palet.
 • Zrozumienie podstawowych funkcji masek i kanałów

Kurs umiejętności społeczne i emocjonalne w edukacji

CEL KURSU:

 • Szkolenie ukierunkowane jest na problem braku umiejętności społecznych
  i emocjonalnych dzieci i młodzieży, widocznych w ich zachowaniu, samopoczuciu
  i sposobie nawiązywania relacji.
 • Zapewnienie odpowiednich narzędzi nauczycielom do poprawy jakości życia, dobrego samopoczucia, rozwoju osobistego oraz sukcesu w środowisku edukacyjnym i społecznym uczniów.
 • Rozwój umiejętności nauczycieli, aby umożliwić dzieciom i młodzieży zarządzanie emocjami.