GastroWaste

Nasz team EducaProjects ma przyjemność uczestniczyć w międzynarodowym projekcie GastroWaste No. 2022-1-PL01-KA210-VET-000083309, który jest realizowany przez szkołę ZSOiZ w Mońkach, szkołę Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums w Rydze oraz naszą firmę EducaProjects.
Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbyło się w w Polsce w Mońkach i miało charakter organizacyjny. Zostały omówione na nim zasady realizacji projektu, zasady dotyczące przygotowania miesięcznych raportów, sposoby prowadzenia i opracowywania dokumentacji oraz metody i strategie analizy projektu.
Projekt GastroWaste ma na celu pogłębienie wiedzy oraz zwiększanie świadomości na temat ważnego zagadnienia ekologicznego jakim jest eliminowanie powstawania odpadów np. w restauracjach lub naszych domach. Co więcej, rezultatem projektu jest znalezienie efektywnych rozwiązań dotyczących wykorzystywania resztek, które powstają podczas gotowania oraz opracowania nowych sposobów jak uniknąć lub ograniczyć tworzenie się odpadów.
Jesteśmy zaszczyceni, że możemy być częścią tak rozwojowego i ważnego projektu.